Bijeenkomst inrichting Van Wijkplantsoen

In Zuidpolder richten wij speelplekken en plantsoenen altijd in samen met omringende bewoners. Tijdens een bijeenkomst kunnen bewoners dan aan de hand van inspiratievoorbeelden kiezen waar hun voorkeur naar uitgaat met betrekking tot groeninrichting en type speeltoestellen. Bewoners hebben volop gelegenheid om samen te overleggen en kunnen al hun vragen stellen aan de aanwezige experts.

Groen en speelplekken
Onlangs vond de bewonersbijeenkomst plaats voor de inrichting van het Van Wijkplantsoen in woongebied Ruijtersweide II, waar nu alle projectwoningen zijn opgeleverd door bouwers Heijmans en Van Wijnen. In dit plantsoen komen 2 speelplekken; voor kinderen in de leeftijdscategorie 0-6 jaar en voor kinderen van 6-12 jaar.

Online bijeenkomst
De bijeenkomst vond ditmaal online plaats. Voor sommigen was het eerst even wennen hoe dat nu precies werkte en waar alle knopjes zaten, waarna er al snel enthousiast door de deelnemers werd gechat over en gestemd op speeltoestellen en beplantingsvoorstellen. Alle vergaarde informatie verwerkt stedenbouwkundige Hilke in haar inrichtingsvoorstel. In januari 2021 presenteren wij dit voorstel aan de bewoners. Natuurlijk houden wij rekening met een fijn bankje waar (groot)ouders even kunnen genieten. Bewoners Ruijtersweide II konden deze avond meteen even kennismaken met elkaar. Leuk extraatje!