Verkoop Lindetuin fase 2B start 21 september

Start verkoop
Op donderdag 21 september om 15:00 start Van Wijnen online de verkoop van Lindetuin fase 2B.

De woningen
In fase 2B vind je 20 woningen, waaronder bovenwoningen (ca. 48m²) met verdieping/zolder, benedenwoningen (ca. 58m²) met voor- en achtertuin en compacte tussenwoningen (ca. 89 m²) met 2 slaapkamers. Ook zijn er 2 royale hoekwoningen (ca. 123 m²) met 3 slaapkamers en een fijne tweede etage.

Prijsindicaties
4 benedenwoningen vanaf € 300.000 V.O.N.*
8 bovenwoningen vanaf € 210.000 V.O.N.*
8 rijwoningen vanaf € 385.000 V.O.N.*
*De vanaf prijzen zijn exclusief de kosten voor de energievoorziening. Deze kun je leasen of kopen, zie de separate prijslijst.

Informatie en inschrijven
Op 21 september kun je vanaf 15.00 uur vanaf de website alle verkoopinformatie downloaden, zoals verkooptekeningen, technische omschrijving en prijslijst, en op je gemak doornemen.

Je kunt inschrijven tot en met zondag 1 oktober via je persoonlijke account op de website. Je kunt alle bouwnummers opgeven waar je belangstelling voor hebt.

Toewijzingscriteria
Voor 18 van de 20 woningen gelden toewijzingscriteria, een zelfbewoningsplicht en een anti-speculatiebeding. Ook deze voorwaarden kun je vanaf de start verkoop via de website downloaden.

Veel interesse op informatieavond Lindetuin fase 2A, Zuidpolder-Eemnes

Dinsdag 18 juli was de drukbezochte informatieavond in het Huis van Eemnes, over 21 woningen in Lindetuin fase 2A. Nog vóór de openingstijd liepen de eerste geïnteresseerden al binnen! De woningtypes en –ontwerpen spreken duidelijk een breed publiek aan. Voor alle woningvragen stonden medewerkers van Van Wijnen, makelaar Van der Waaij en projectbureau Zuidpolder klaar, daarnaast waren er financieel adviseurs aanwezig. Handig als je nog nooit met de koop van een huis te maken hebt gehad.  

 

Woningen

In Lindetuin fase 2A bouwt Van Wijnen 21 koopwoningen met prijzen vanaf € 409.000,- V.O.N. ‘Dat er opnieuw grote belangstelling is voor woningen in Zuidpolder verbaast mij eigenlijk niet”,  zegt wethouder Theo Reijn. ‘Ondanks de wisselende berichten over de woningmarkt blijft Zuidpolder in trek door een variatie aan woningen. Voor elke doelgroep is er keuze in dit zuidelijke woongebied van Eemnes, met veel ruimte, speelplekken en groen.’

 

Rogier Meeuse van Van Wijnen vertelt blij te zijn met de grote belangstelling voor Lindetuin fase 2A. “De diversiteit aan woningtypes, van levensloopbestendige woningen, XL-woningen en rijwoningen, maakte dat er ook een grote variëteit aan belangstellenden aanwezig was. Een geslaagde avond dus, met serieuze belangstellenden en enthousiaste reacties op de ontwerpen. Wij zijn er blij mee!’

In september start Van Wijnen met de verkoop van rijwoningen en sociale-koopwoningen, uitgevoerd als beneden- en bovenwoning. Prijzen en overige informatie zijn in september te vinden op de website.

 

Inschrijftermijn en toewijzing woningen

De inschrijving verloopt volledig digitaal via een persoonlijk woonaccount op www.lindetuin-fase2.nl  Voor 6 comfortwoningen gelden toewijzingscriteria. Zondag 27 augustus a.s. sluit de inschrijving voor fase 2A en de toewijzing van de woningen is op 28 augustus, onder toezicht van de notaris. Alle inschrijvers ontvangen bericht.

 

Foto’s: Margot Brakel fotografie

13 juli 2023: start verkoop Lindetuin fase 2A

Goed nieuws! Van Wijnen start binnenkort met de verkoop van de eerste woningen van Lindetuin fase 2. De 21 aantrekkelijke en energiezuinige woningen van Lindetuin fase 2A gaan op 13 juli a.s. in verkoop en de 20 woningen van fase 2B volgen in september.

Neem vast een kijkje op de website voor een goed beeld van de 13 verschillende woningtypes in Lindetuin fase 2.

Verkoopinformatie en inschrijfformulier Lindetuin fase 2A
Vanaf 13 juli vind je op de website alle verkoopdocumentatie, prijslijsten en overige informatie van fase 2A. Voor een deel van de woningen gelden toewijzingscriteria, een zelfbewoningsplicht en een anti-speculatiebeding. Deze informatie kun je downloaden via de website, evenals het inschrijfformulier. Geen haast: je kunt je inschrijfformulier voor fase 2A inleveren tot en met zondag 27 augustus a.s. Daarna volgt de toewijzing van de woningen. Neem voor vragen contact op met de makelaar.

Voor ieder wat wils
Het woningaanbod in fase 2A en 2B is heel gevarieerd.

  • In fase 2A vind je 21 woningen in 9 verschillende woningtypes, zoals fraaie twee-onder-een-kapwoningen in diverse maten en uitvoeringen, comfortabele levensloopbestendige woningen (‘comfort-woningen’) met een bad- en slaapkamer op de begane grond. De comfort-hoekwoningen zijn zelfs voorzien van een garage. Ook zijn er charmante hoek- en tussenwoningen in verschillende maten (L en XL) en uitvoeringen.
  • In fase 2B komen 20 woningen in 4 verschillende woningtypes: 6 rijwoningen, 2 hoekwoningen en 12 sociale koopwoningen uitgevoerd als beneden-/bovenwoningen

Informatieavond dinsdag 18 juli a.s.

Op de inloopavond in de Dijkzaal van het Huis van Eemnes heb je op 18 juli van 19.00-21.00 uur gelegenheid om al je vragen te stellen over wonen in Lindetuin fase 2. Je kunt dan de maquette en de woningimpressies op groot formaat bekijken en een brochure meenemen. Ook zijn er adviseurs aanwezig om financieringsvragen te beantwoorden.

 

 

Lindetuin fase 2 in verkoop

De 21 woningen van Fase 1 zijn nog maar net toegewezen en nog deze zomer start al weer de verkoop van de 41 woningen in fase 2!

Voor elk wat wils

Van rij- of bovenwoningen voor singles en starters tot levensloopbestendige woningen met badkamer en slaapkamer op de begane grond en grote gezinswoningen. Met 13 verschillende woningtypes biedt Lindetuin Fase 2 echt voor elk wat wils. Neem hier een kijkje bij de woningen of bekijk de kaart van Zuidpolder.

 

De woningen hebben een gevarieerde landelijke architectuur en sluiten mooi aan bij de bestaande bouw in Zuidpolder. In het ontwerp is veel gewisseld met dakvorm, steenkleur, raamverdeling en houtaccenten. Ook zijn de woningen voorzien van fraaie details. Denk hierbij aan de gevelmakelaars bij de puntgevels, omkaderde voordeuren, roedes in de ramen en accent stroken in het metselwerk. Door de wisseling van de verschillende elementen is bijna geen huis hetzelfde.

 

Toewijzingscriteria

Voor 26 woningen gelden er toewijzingscriteria, een zelfbewoningsplicht en een anti-speculatiebeding, t.w.:

  • 12 beneden- en bovenwoningen
  • 6 hoek- en tussenwoningen
  • 8 Comfortwoningen

De voorwaarden kun je vanaf de start verkoop via de website downloaden.

 

Blomsingel: beneden- en bovenwoningen

 

 


Beukeboomstraat
: rij- en hoekwoningen aan het water

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vaststelling uitwerkingsplan 13, deelgebied 3.1/3.2, Zuidpolder Woongebied in Eemnes

Het college burgemeester en wethouders van gemeente Eemnes heeft op 9 mei 2023 het Uitwerkingsplan 13, Zuidpolder Woongebied, deelgebied 3.1 en 3.2 (NL.IMRO.0317.E029UWPZpolderWB13-Va01) vastgesteld. Het ontwerpuitwerkingsbestemmingsplan heeft van 27 januari 2023 – gedurende 6 weken – tot en met 9 maart 2023 ter inzage gelegen.
Inhoud uitwerkingsplan
Het uitwerkingsplan bevat in de huidige verkaveling 82 woningen bestaande uit 20 sociale huurwoningen, 8 sociale koopappartementen, 4 midden huur/koop hoekwoningen, 4 midden dure koopappartementen, 12 grondgebonden seniorenwoningen, 14 midden dure grondgebonden tussenwoningen, 15 dure grondgebonden hoek- en rijwoningen, 4 topdure twee-onder-één-kap woningen en 1 top dure vrijstaande woning.
Periode van terinzagelegging
Het vastgestelde uitwerkingsplan ligt vanaf 5 juni 2023 – gedurende 6 weken – tot en met 16 juli 2023 ter inzage bij balie Vergunningen in het kantoor van de BEL Combinatie, Zuidersingel 5 te Eemnes. U kunt hier uitsluitend terecht op afspraak. Telefoonnummer 14 035. Tevens is het bestemmingsplan te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl.
Beroepsprocedure
Tegen het vastgestelde uitwerkingsplan kan bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag een beroepschrift worden ingediend door degene die eerder een zienswijze bij het college heeft ingediend. Daarnaast kan een ieder een beroepschrift indienen tegen wijzigingen die bij de vaststelling van het bestemmingsplan ten opzichte van het eerder ter inzage gelegde ontwerpuitwerkingsplan zijn aangebracht. Tot slot kunnen belanghebbenden die kunnen aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest tijdig een zienswijze bij het college kenbaar te maken een beroepschrift indienen.
Voorlopige voorziening
Het indienen van een beroepschrift betekent niet dat het vastgestelde uitwerkingsplan niet in werking kan treden. Om de werking van het vaststellingsbesluit op te schorten moet een voorlopige voorziening aangevraagd worden. Een verzoek hiertoe kan worden ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage.
Inwerkingtreding
Het uitwerkingsplan treedt in werking na afloop van de beroepstermijn, tenzij binnen deze termijn naast een beroepschrift eveneens een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend. Als om voorlopige voorziening wordt verzocht, zal de inwerkingtreding van het uitwerkingsplan afhangen van de gerechtelijke beslissing op dat verzoek.

Informatieavond nieuw woongebied Lindetuin fase 1 in Zuidpolder, Eemnes

Maandag 22 mei 2023 bezocht een mix van belangstellenden van diverse leeftijden de informatieavond van Lindetuin, fase 1. De online verkoop startte op 15 mei jl. Op de informatieavond stelden de bezoekers gericht vragen over de verschillende woningtypes die men tevoren al online had kunnen bekijken. De maquette, brochures en woningoverzichten werden uitgebreid bekeken en enthousiast besproken.

In Lindetuin fase 1 bouwt Heijmans 21 koopwoningen met prijzen vanaf € 383.000,- V.O.N. “Veel belangstelling en veel waardering voor de eerste fase van Lindetuin. Mooie afwisselende architectuur, alom veel groen en ruimte om te spelen. Allemaal kenmerkend voor Zuidpolder, de nieuwste wijk van Eemnes. Daar willen mensen graag wonen”, zegt wethouder Theo Reijn.

Ook bouwer Heijmans kijkt tevreden terug: “Met de grote opkomst voor de informatieavond was het evenement een succes. De enthousiaste reacties en betrokkenheid van de aanwezigen zorgden voor een fijne sfeer”, meldt aankomend ontwikkelaar Howard Vos tevreden.

 

Inschrijftermijn en toewijzing woningen
De inschrijving voor de koopwoningen sluit op maandag 29 mei om 09:00 uur. De toewijzing is op 30 mei a.s. onder toezicht van de notaris. Alle inschrijvers ontvangen bericht. Meer informatie: www.lindetuin-eemnes.nl

 

Start verkoop Lindetuin fase 1

Maandag 15 mei om 15.00 uur start Heijmans met de online verkoop van 21 aantrekkelijke en energiezuinige woningen in fase 1 van het nieuwe woongebied Lindetuin. Je vindt alle verkoopdocumentatie, prijslijsten en overige informatie op de website. Voor een deel van de woningen gelden toewijzingscriteria, een zelfbewoningsplicht en een anti-speculatiebeding. Deze informatie kun je downloaden via de website, evenals het inschrijfformulier. Geen haast: je kunt je inschrijfformulier inleveren tot 29 mei, 09:00 uur.

 

Woningen

Lindetuin fase 1 bestaat uit charmante rij- en hoekwoningen, comfortabele woningen met badkamer en slaapkamer op de begane grond en 1 fraaie, vrijstaande woning. De woningprijzen in fase 1 zijn vanaf € 383.000,- V.O.N. excl. het gasloos warmte- en energiesysteem. Je kunt kiezen of je dit wilt kopen of huren.

Informatieavond 22 mei a.s.

Op de inloopavond in de Dijkzaal van het Huis van Eemnes heb je van 19.00-21.00 uur gelegenheid om al je vragen te stellen over wonen in Lindetuin, fase 1. Ook kun je de maquette bekijken en een brochure meenemen.

Fase 2 van Lindetuin gaat rond de zomer in verkoop, met o.a. starterswoningen. De informatie hierover volgt in juni op de website.

Sleuteloverdracht woongebied Het Plukveld

‘Veel geluk en woonplezier in je nieuwe huis’! Met deze woorden overhandigde wethouder Theo Reijn op 4 mei symbolisch de sleutel aan een kersverse bewoonster van Het Plukveld. Hiermee is de oplevering van de woningen van Van Wijnen in dit woongebied officieel gestart. Eind mei 2023 start bouwer Heijmans met de oplevering van haar woningen in dit gebied. 

Het Plukveld

Wethouder Theo Reijn: ‘De eerste woningen in Het Plukveld zijn opgeleverd. Altijd weer een feestelijk moment. De eerste sleutel mocht ik aan Rianne overhandigen, die van de Noordbuurt naar Zuidpolder verhuist. Van de 39 koopwoningen in Het Plukveld zijn er 30 aan Eemnessers verkocht. Daarvan laten er 9 een sociale huurwoning achter die weer beschikbaar komt voor een nieuwe huurder.

De woningen in Het Plukveld  aan de Zuidersingel variëren in oppervlak en architectuur en zijn bestemd voor één- en meerpersoons huishoudens, in verschillende levensfases. De naam verwijst naar het naastgelegen plantsoen waar je fruit en bloemen kunt plukken. Naast koopwoningen zijn er in Het Plukveld ook 12 sociale huurwoningen. De toewijzing van deze huurwoningen is in handen van Woningbouwcorporatie De Alliantie, via Woningnet

Feestelijke sleuteloverdracht door wethouder Theo Reijn in Het Plukveld. ‘Prachtig om weer een mooie woning in Zuidpolder over te dragen aan een blije koper’, lacht Rogier Meeuse, ontwikkelaar bij Van Wijnen.

 

Insectenhotel voor Ruijtershof

Nieuwe bewoners voor Zuidpolder! Wethouder Theo Reijn onthulde 26 april jl. een insectenhotel, samen met bewoners van woonwijk Ruijtershof. Het hotel is goed voor de biodiversiteit en het ‘Groene Bijenlint Eemnes‘!

Ook de trotse makers van het hotel waren erbij: medewerkers van Sherpa, mensen met een beperking. Het insectenhotel sluit de inrichting af van het centrale plantsoen in Ruijtershof. De beplanting is in overleg met omringende bewoners gekozen en trekt vlinders, bijen en insecten aan, waar weer vogels en andere insecteneters op afkomen. Het wordt zo gezellig druk rondom het hotel! Bijen en andere bestuivers zijn heel belangrijk voor de voedselproductie: zonder bij, géén aardbei! De kinderen kregen een ‘honinglepel’ mee om thuis te proeven van het lekkers dat bijen maken.

 

Lindetuin, nieuw woongebied in Zuidpolder

Lindetuin ligt in het hart van Zuidpolder en bestaat uit 82 woningen die in 2 fases worden gebouwd. De huur- en koopwoningen zijn bestemd voor gezinnen, starters, singles en senioren. Zo krijgen meer mensen kans op een fijne woonplek in Zuidpolder!

locatie Lindetuin (rood omkaderd).

Start verkoop

In Lindetuin fase 1 bouwt Heijmans 41 woningen, waarvan 21 koopwoningen in het middendure en dure segment. De verkoop van deze woningen start dit voorjaar! De Alliantie wijst de 20 huurwoningen toe via Woningnet. Van Wijnen start met de verkoop van Lindetuin fase 2 in de loop van 2023. Fase 2 bestaat uit 41 koopwoningen, waaronder sociale en (midden)dure koopwoningen.

Kijk op www.lindetuin-eemnes.nl voor een eerste indruk. Binnenkort vind je hier aanvullende informatie over o.a. datum verkoop, V.O.N-prijzen, woningafmetingen en toewijzingscriteria.

Wil je op de hoogte blijven van actualiteiten in Zuidpolder? Meld je aan voor de nieuwsbrief.