Publicatie Ontwerpbestemmingsplan ‘Wakkerendijk 106 e.o.’ Eemnes

Eemnes, 19 december 2023

Het college van burgemeester en wethouders van gemeente Eemnes maakt bekend het ontwerpbestemmingsplan Wakkerendijk 106 e.o. vanaf 19 december -gedurende 6 weken- tot en met 29 januari 2024 ter inzage ligt.

Het ontwerpbestemmingsplan ‘Wakkerendijk 106 e.o.’ is opgesteld op basis van de afspraken die in 2020 en 2021 zijn gemaakt bij de verhuizing van manege Paardenvreugd en de aankoop van een deel van het terrein door de gemeente. Essentie is dat een overlast gevende bestemming ‘Paardenbedrijf’ wordt vervangen door onder andere de bestemmingen Wonen, Groen, Water en een Caravanstalling in de grote schuur om geen andere (overlast gevende) bedrijven mogelijk te maken.

Het ontwerpbestemmingsplan ligt ter inzage bij de balie Vergunningen van de BEL Combinatie, Zuidersingel 5, 3755 AZ in Eemnes. U kunt hiervoor een afspraak maken via telefoonnummer 14 035. U kunt de stukken ook via www.ruimtelijkeplannen.nl raadplegen. Zo heeft iedereen de mogelijkheid om eventuele zienswijzen in te dienen voordat het plan definitief door de gemeenteraad wordt vastgesteld.