Veel interesse op informatieavond Lindetuin fase 2A, Zuidpolder-Eemnes

Dinsdag 18 juli was de drukbezochte informatieavond in het Huis van Eemnes, over 21 woningen in Lindetuin fase 2A. Nog vóór de openingstijd liepen de eerste geïnteresseerden al binnen! De woningtypes en –ontwerpen spreken duidelijk een breed publiek aan. Voor alle woningvragen stonden medewerkers van Van Wijnen, makelaar Van der Waaij en projectbureau Zuidpolder klaar, daarnaast waren er financieel adviseurs aanwezig. Handig als je nog nooit met de koop van een huis te maken hebt gehad.  

 

Woningen

In Lindetuin fase 2A bouwt Van Wijnen 21 koopwoningen met prijzen vanaf € 409.000,- V.O.N. ‘Dat er opnieuw grote belangstelling is voor woningen in Zuidpolder verbaast mij eigenlijk niet”,  zegt wethouder Theo Reijn. ‘Ondanks de wisselende berichten over de woningmarkt blijft Zuidpolder in trek door een variatie aan woningen. Voor elke doelgroep is er keuze in dit zuidelijke woongebied van Eemnes, met veel ruimte, speelplekken en groen.’

 

Rogier Meeuse van Van Wijnen vertelt blij te zijn met de grote belangstelling voor Lindetuin fase 2A. “De diversiteit aan woningtypes, van levensloopbestendige woningen, XL-woningen en rijwoningen, maakte dat er ook een grote variëteit aan belangstellenden aanwezig was. Een geslaagde avond dus, met serieuze belangstellenden en enthousiaste reacties op de ontwerpen. Wij zijn er blij mee!’

In september start Van Wijnen met de verkoop van rijwoningen en sociale-koopwoningen, uitgevoerd als beneden- en bovenwoning. Prijzen en overige informatie zijn in september te vinden op de website.

 

Inschrijftermijn en toewijzing woningen

De inschrijving verloopt volledig digitaal via een persoonlijk woonaccount op www.lindetuin-fase2.nl  Voor 6 comfortwoningen gelden toewijzingscriteria. Zondag 27 augustus a.s. sluit de inschrijving voor fase 2A en de toewijzing van de woningen is op 28 augustus, onder toezicht van de notaris. Alle inschrijvers ontvangen bericht.

 

Foto’s: Margot Brakel fotografie