Ontwerpuitwerkingsplan 10 deelgebied 4.3 ligt ter inzage

Vanaf maandag 12 oktober 2020 tot en met 22 november 2020 ligt het ‘Ontwerpuitwerkingsplan 10, deelgebied 4.3 Zuidpolder Woongebied’ ter inzage.

Het ontwerpuitwerkingsplan voorziet in de bouw van 4 middel dure senioren woningen, 5 middel dure levensloopbestendige woningen, 15 (top) dure koopwoningen (9 hoek- en tussenwoningen), 2 twee-onder-één-kap woningen, 4 vrijstaande woningen) en 5 ‘vrije’ kavels in het zuidoosten van Zuidpolder.

Het ontwerpuitwerkingsplan kunt u inzien bij het loket Bouwen en Wonen in het kantoor van de BEL Combinatie, Zuidersingel 5 in Eemnes. U kunt hier uitsluitend terecht op afspraak. Telefoonnummer 14 035.

Het ontwerpuitwerkingsplan met identificatienummer NL.IMRO.0317.E029UWPZpolderWB10-On01 kunt u ook inzien via www.ruimtelijkeplannen.nl

Gedurende de termijn van terinzagelegging kunnen zienswijzen worden ingediend bij het college van B&W van Eemnes, postbus 71, 3755 ZH Eemnes.