Groen bijenlint

Een bijenlint is een aaneenschakeling van initiatieven ter bevordering van de overlevingskansen van de bij. Dit initiatief is opgepakt door De Bijenstichting en is nu een landelijk fenomeen.

Bijenlint en Zuidpolder
Zuidpolder draagt graag bij aan het Groen Bijenlint Eemnes. Dat houdt in dat wij bij de aanplant van bomen, struiken en planten zoveel mogelijk rekening houden met de aantrekkingskracht ervan voor bijen en vlinders.

Ook meedoen?
Wilt u als  (toekomstige) bewoner van Zuidpolder ook bijdragen aan het bijenlint? Dat kan heel eenvoudig door bij de aanleg van uw tuin voor een aantal planten te kiezen die aantrekkelijk zijn voor bijen en andere bestuivers, zie: www.drachtplanten.nl (drachtplanten= groep planten die veel nectar en goed stuifmeel leveren) of klik hier.

Boom- en/of struiksoorten, voor bijen aantrekkelijk
Bijen leven van nectar en stuifmeel. Nectar wordt door bloemen afgescheiden en dient voor bijen hoofdzakelijk als brandstof. Stuifmeel hebben ze vooral nodig om hun larven te voeden. Bijen dragen bij aan bevruchting van bloemen en planten. Samengevat: bijen kunnen niet leven zonder bloemen. En bloemen produceren geen zaad en vruchten als ze niet bestoven zijn.

Het is belangrijk dat er het hele jaar door voldoende eten is voor bestuivers, ook in het vroege voorjaar en in de herfst wanneer er minder of niet veel bloeit. Bijen verzamelen hun voedsel tot op een afstand van ca. 5km van de kast. Dit gebied wordt de bijenweide genoemd. De bijen moeten voldoende voedsel = nectar kunnen halen, en er zullen voldoende bloemen moeten staan om hieraan te voldoen.

Nut bijen
Bijen spelen een essentiële rol spelen in de voedselproductie en zijn een belangrijke indicator van een gezond leefmilieu. Het economisch belang van bestuiving door insecten is heel groot. Meer dan 75% van onze land- en tuinbouwgewassen zijn voor bestuiving afhankelijk van insecten.
Wereldwijd, en ook in Nederland gaat het slecht met bestuivende insecten zoals de honingbij, wilde bijen en zweefvliegen. Drie hoofdoorzaken voor bijensterfte zijn: ziekteverwekkers, pesticiden, onvoldoende of eenzijdig voedsel*

*Naast honing als energiebron (suiker) heeft een bij ook stuifmeel nodig. Een tekort aan stuifmeel of eenzijdig stuifmeel (van slechts een enkele plant) leidt tot verzwakking van de gezondheid. www.bijensterfte.nl 

Een ‘simpele’ oplossing is om het gebruik van pesticiden te verminderen of helemaal te verbieden. Verder verbetert een groter en gevarieerder stuifmeelaanbod de voedselvoorziening van bijen waar door ze vitaler worden. Een bloemrijke omgeving is aangenaam en heeft tegelijkertijd een belangrijke functie in de voedselvoorziening van insecten en vooral van bijen. Wij kunnen dus helpen!

Projectgroep Groen Bijenlint Eemnes
De projectgroep Groen Bijenlint is onlangs opgericht tijdens een avond georganiseerd door Groen aan de Buurt, vanuit het Instituut voor Natuureducatie en Duurzaamheid. Mensen met verschillende achtergronden op natuurgebied, o.a. vlinderstichting, IVN, imkervereniging, hoveniersbedrijf hebben zich aaneengesloten om dit project van de grond te krijgen.

Doel Groen Bijenlint Eemnes
Het doel van dit project is om met het bijenlandschap meerwaarde te creëren. De ‘groene infrastructuur’ die door het creëren van robuuste, bloemrijke leefgebieden en verbindende linten en ‘stapstenen’ ontstaat, heeft meerdere functies: ecologische functies – voor bijen en ook voor vlinders, amfibieën en vogels – en tevens recreatieve functies. Het groene lint is een netwerk van leefgebieden en corridors met bloeiende planten en nestelgelegenheid waardoor er een landschap ontstaat dat bijdraagt aan het behoud en de verspreiding van een diversiteit aan bijen en andere bestuivende insecten.

De projectgroep Groen Bijenlint wil met zoveel mogelijk partners samenwerken aan het terugdringen van de sterfte bij de honingbij en de achteruitgang van de hommel en de wilde bij. Partners zoals overheden, wetenschap, het bedrijfsleven, beheerders van gebieden en maatschappelijke organisaties en stichtingen, boeren, imkers, burgers en scholen, die daarbij ook oog hebben voor het belang van vlinders, amfibieën, vogels. Dit door meer voedsel en nestgelegenheid te bieden, het landschap aantrekkelijker en kleurrijker te maken en door behoedzaam om te gaan met chemische middelen.

Locatie bijenlint
De projectgroep Groen Bijenlint oriënteert zich op geschikte locaties voor het groene lint door heel Eemnes.

Start aanleg bijenlint
Dit project wordt waarschijnlijk een gefaseerd meerjarenplan.