Voor en met bewoners

Gezellige buurtbarbecue in De Heemweide
Bewoners van de Heemweide 1 organiseerden een buurtbarbecue. Waarbij zo’n 40 buren elkaar beter leerden kennen onder het genot van een hapje en een drankje. Ook bewoners van het woongebied ‘Nieuwe Oogst’ en (toekomstige) bewoners van de Heemweide 2, schoven gezellig aan.

‘De bedoeling was om Eemnes en de mensen in de buurt beter te leren kennen en dat is boven verwachting goed gelukt’, meldt tevreden initiatiefneemster Roxanne. ‘De ‘importbewoners’ hebben van geboren en getogen Eemnessers zulke leuke tips en adresjes in de buurt gekregen. Ook zijn er verschillende afspraken gemaakt om gezamenlijk iets te ondernemen. Als je elkaar nu op straat ziet, wordt er makkelijk een praatje aangeknoopt. Precies zoals wij ons het wonen in een dorp voorstelden. Zo’n buurtbarbecue gaan we vast en zeker nog eens doen.’